1. Haberler
  2. Bayburt Haberleri
  3. Bayburt’un 2022 Yılı Çocuk Nüfusu 19 Bin 11 Kişi

Bayburt’un 2022 Yılı Çocuk Nüfusu 19 Bin 11 Kişi

TÜİK 2022 yılı çocuk nüfusu İstatistiklerini açıkladı, Bayburt’un 2022 yılı çocuk nüfusu 19 Bin 11 kişi olurken, Türkiye'de 2022 yılı çocuk nüfusu 22 milyon 578 bin 378 kişi oldu.

Bayburt’un 2022 Yılı Çocuk Nüfusu 19 bin 11 Kişi
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TÜİK 2022 yılı çocuk nüfusu İstatistiklerini açıkladı, Bayburt’un 2022 yılı çocuk nüfusu 19 Bin 11 kişi olurken, Türkiye’de 2022 yılı çocuk nüfusu 22 milyon 578 bin 378 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun %26,5’ini çocuk nüfus oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3’ünü erkek çocuklar, %48,7’sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

Türkiye’nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,1 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,6 ile İrlanda, %21,3 ile Fransa, %21,0 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, %15,6 ile İtalya, %15,8 ile Portekiz, %15,9 ile Malta oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak ve %39,3 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %16,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %17,7 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli izledi.

Türkiye’de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,3 oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 26 milyon 75 bin 365 oldu. Hanelerin %44,3’ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,0 ile Tunceli olduğu görüldü.

En az bir çocuk bulunan hanelerin %18,9’unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,4’ünde iki çocuk, %6,5’inde üç çocuk, %2,2’sinde dört çocuk, %1,3’ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Çocuk nüfusun 2022 yılında %29,4’ünün 5-9 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında çocuk nüfusun %28,3’ünün 0-4 yaş grubunda, %27,7’sinin 5-9 yaş grubunda, %27,1’inin 10-14 yaş grubunda ve %16,8’inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında %25,1’inin 0-4 yaş grubunda, %29,4’ünün 5-9 yaş grubunda, %28,5’inin 10-14 yaş grubunda ve %17,0’sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu

Doğum istatistiklerine göre 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 79 bin 842 oldu. Doğan bebeklerin 554 bin 41’i erkek, 525 bin 801’i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin %96,9’unu tekil, %3,0’ünü ikiz, %0,1’ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında %91,6 iken 2021 yılında %97,5 oldu.

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Zeynep oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332’sine Alparslan, 6 bin 370’ine Yusuf, 5 bin 43’üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876’sına Zeynep, 6 bin 845’ine Asel, 6 bin 830’una ise Defne ismi verildi.

Türkiye’de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

Çocuk bağımlılık oranı 2022 yılında %32,3 oldu

Toplam yaş bağımlılık oranı, 15-64 yaş grubunda çalışma çağındaki her 100 kişi başına düşen, 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanır. ADNKS sonuçlarına göre, 2022 yılında toplam yaş bağımlılık oranı %46,8 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişi başına düşen, 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise %32,3 olarak gerçekleşti.

Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı %81,6 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranının, 2020/’21 öğretim yılında %56,9 iken 2021/’22 öğretim yılında %81,6 olduğu görüldü. Beş yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için %81,9, kız çocuklar için %81,4 oldu.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2021/’22 öğretim yılında %93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı %89,8 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı %89,7 oldu.

Eğitim kademelerinde okul tamamlama oranları arttı

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranları incelendiğinde, yıllara göre bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2016/’17 eğitim ve öğretim döneminde %98,3 iken bu oran 2021/’22 eğitim ve öğretim döneminde %98,4 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2016/’17 eğitim ve öğretim döneminde %88,9 iken bu oran 2021/’22 eğitim ve öğretim döneminde %96,4 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise %62,9’dan %77,9’a yükseldi.

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2021/’22 eğitim ve öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için %76,2, kız çocuklar için %79,6 olduğu görüldü.

Günde en az bir defa diş fırçalayan 3-17 yaş grubundaki çocukların oranı %66,5 oldu 

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre anneleri/temel bakım verenleri tarafından günde en az bir defa diş fırçaladığı belirtilen 3-17 yaş grubundaki çocukların oranı %66,5 oldu. Günde en az bir defa diş fırçaladığı belirtilen 3-17 yaş grubundaki kız çocukların oranı %73,4 iken aynı yaş grubundaki erkek çocukların oranı %60,0 oldu.

Diş fırçalama oranları yaş gruplarına göre incelendiğinde, yaş ilerledikçe diş fırçalayan çocukların oranının arttığı görüldü. Günde en az bir defa diş fırçaladığı belirtilen 3-5 yaş grubundaki çocukların oranı %52,1 iken 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %75,9 oldu.

Konsantre olmada zorluk yaşayan 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı %1,4 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre ilgili işlev alanında çok zorlanan veya hiç yapamayan çocuklar incelendiğinde, anneleri/temel bakım verenleri tarafından görmede zorluk yaşadığı belirtilen 5-17 yaş grubundaki çocukların oranının %1,0, duymada zorluk yaşadığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranının %0,2, yürümede zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının %1,1, kendi öz bakımını yapmada zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının ise %0,9 olduğu görüldü.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından iletişim kurmada zorluk yaşadığı belirtilen 5-17 yaş grubundaki çocukların oranının %0,8, öğrenmede zorluk yaşadığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranının %1,5, hatırlamada zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının %1,1, konsantre olmada zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının ise %1,4 olduğu görüldü.Değişikliği kabul etmede zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranı %2,1, davranış kontrolünü sağlamada zorluk yaşayan çocukların oranı %1,6, arkadaş edinmede zorluk yaşayan çocukların oranı ise %2,1 oldu.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından her gün kaygı yaşadığı belirtilen 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı %7,3 iken her gün depresyonda hissettiği belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı ise %4,7 oldu.

Okul derslerinin baskısı altında hisseden 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,4 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre anneleri/temel bakım verenleri tarafından okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,4 oldu. Okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki erkek çocukların oranı %12,7 iken aynı yaş grubundaki kız çocukların oranı ise %14,1 oldu.

Çocukların okul derslerinin baskısı altında hissetme oranının %14,3 ile en yüksek 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü. Okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-9 yaş grubundaki çocukların oranının %12,1, 10-12 yaş grubundaki çocukların oranının %14,0, 13-14 yaş grubundaki çocukların oranının ise %13,8 olduğu görüldü.

Diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,8 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kaldığı belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,8 oldu.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından dalga geçildiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %7,7 iken ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından kasıtlı olarak dışlandığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı %7,2 oldu.

Okulda kendini dışlanmış hissettiğini belirten 13-17 yaş grubu çocukların oranı %6,8 oldu 

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre okulda kolayca arkadaş edinebildiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %73,2 iken kendini okula ait hisseden aynı yaş grubundaki çocukların oranı %72,4 oldu. Diğer öğrencilerin kendini seviyor gibi göründüğünü belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %55,6, okulda kendini garip ve yabancı hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %8,8, okulda kendini dışlanmış hisseden çocukların oranı ve okulda kendini yalnız hissettiğini belirten çocukların oranı ve %6,8 oldu.

Sınava iyi hazırlanmış olsa bile kendini çok endişeli hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %50,5 oldu. Bu oran aynı yaş grubu erkek çocuklarda %43,9 iken kız çocuklarda %57,6 oldu. 

Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı %96,7 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre tüm yaşantılarında kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %69,1 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki çocukların oranı %27,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,4 oldu.

Kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki erkek çocukların oranı %71,4 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki erkek çocukların oranı %25,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %2,9 oldu. 

Kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki kız çocukların oranı %66,5 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki kız çocukların oranı %29,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,9 oldu.

Çocuk Hakları Sözleşmesini duyduğunu belirten 13-17 yaş grubu çocukların oranı %45,1 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre Çocuk Hakları Sözleşmesini duyduğunu belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranının %45,1 olduğu görüldü. Bu oran aynı yaş grubundaki erkek çocuklarda %39,1 iken kız çocuklarda %51,4 oldu.

Hangi haklara sahip olduğunu bilen 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %53,3 iken yetişkinlerin genellikle çocuk haklarına saygı duyduğunu düşünen çocukların oranı %52,7 oldu.

Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2022 yılında %2,0’ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2022 yılında %0,1 oldu.

Yaş grubu 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı %18,7 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı %18,7 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için %27,0 kız çocuklar için %10,0 olduğu görüldü.

Babası vefat etmiş çocukların sayısı 266 bin 532 oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında 22 milyon 578 bin 378 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 266 bin 532, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 81 bin 420, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 219 olduğu görüldü.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 9 bin 11 oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre 2022 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 14 bin 141 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 7 bin 439, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 9 bin 11 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2022 yılında 556 oldu.

Boşanma davaları sonucu velayeti anneye verilen çocukların oranı %75,7 oldu

Boşanma istatistiklerine göre 2022 yılında boşanan çiftlerin sayısı 180 bin 954 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 180 bin 592 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin %75,7’sinin anneye, %24,3’ünün ise babaya verildiği görüldü.

Çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısı 2021 yılında bin 313 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 893 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 669 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 429 çocuk hayatını kaybetti.

Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2009 yılında bebek ölüm hızı binde 13,9 iken 2021 yılında binde 9,2’ye düştü. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, 2009-2021 yılları arasında bebek ölüm hızının erkek bebekler için binde 14,6’dan binde 9,8’e, kız bebekler için binde 13,1’den binde 8,6’ya düştüğü görüldü.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2009 yılında binde 17,7 iken 2021 yılında binde 11,2’ye düştü. Beş yaş altı ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde; 2009-2021 yılları arasında beş yaş altı ölüm hızının erkek çocuklar için binde 18,5’ten binde 11,9’a, kız çocuklar için binde 16,8’den binde 10,5’e düştüğü görüldü.

İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfusu, 2022

   Yaş grubuÇocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
İlToplam nüfusÇocuk nüfus0-45-910-1415-17
Türkiye-Türkiye85 279 55322 578 3785 663 6206 635 0776 436 4143 843 26726,5
Adana2 274 106 650 919 158 455 193 286 187 506 111 67228,6
Adıyaman 635 169 213 088 54 779 62 909 59 929 35 47133,5
Afyonkarahisar 747 555 188 882 46 212 54 664 54 816 33 19025,3
Ağrı 510 626 200 745 52 733 59 452 56 224 32 33639,3
Amasya 338 267 72 202 16 923 20 594 21 702 12 98321,3
Ankara5 782 2851 377 827 330 616 406 170 401 444 239 59723,8
Antalya2 688 004 660 328 158 341 196 756 192 512 112 71924,6
Artvin 169 403 32 152 8 149 9 272 9 133 5 59819,0
Aydın1 148 241 253 897 62 664 74 545 72 963 43 72522,1
Balıkesir1 257 590 246 968 59 649 71 465 71 459 44 39519,6
Bilecik 228 673 49 997 12 634 14 717 14 163 8 48321,9
Bingöl 282 556 86 517 23 270 25 359 23 601 14 28730,6
Bitlis 353 988 131 061 35 562 37 860 36 044 21 59537,0
Bolu 320 824 66 088 16 103 18 892 19 397 11 69620,6
Burdur 273 799 54 074 13 196 15 376 15 516 9 98619,7
Bursa3 194 720 799 709 199 882 235 600 228 990 135 23725,0
Çanakkale 559 383 104 679 26 013 30 516 30 088 18 06218,7
Çankırı 195 766 40 362 10 752 11 386 11 340 6 88420,6
Çorum 524 130 116 431 27 070 33 502 34 533 21 32622,2
Denizli1 056 332 245 095 59 183 71 413 70 490 44 00923,2
Diyarbakır1 804 880 677 944 185 180 202 535 183 967 106 26237,6
Edirne 414 714 73 449 18 476 21 232 20 904 12 83717,7
Elazığ 591 497 152 439 36 947 43 941 44 584 26 96725,8
Erzincan 239 223 53 316 13 688 15 595 15 078 8 95522,3
Erzurum 749 754 219 491 55 954 64 192 61 637 37 70829,3
Eskişehir 906 617 190 814 46 580 56 037 54 715 33 48221,0
Gaziantep2 154 051 790 077 205 739 236 786 220 938 126 61436,7
Giresun 450 862 86 161 20 387 24 277 25 423 16 07419,1
Gümüşhane 144 544 29 631 7 206 8 443 8 505 5 47720,5
Hakkari 275 333 94 179 24 108 26 350 25 951 17 77034,2
Hatay1 686 043 537 008 131 830 159 895 154 055 91 22831,9
Isparta 445 325 96 531 23 258 27 539 28 187 17 54721,7
Mersin1 916 432 513 755 124 300 151 308 149 260 88 88726,8
İstanbul15 907 9513 925 457 977 7111 169 0441 117 067 661 63524,7
İzmir4 462 056 959 315 231 073 285 062 277 198 165 98221,5
Kars 274 829 84 049 21 000 23 798 24 617 14 63430,6
Kastamonu 378 115 71 515 17 248 19 872 21 061 13 33418,9
Kayseri1 441 523 398 216 93 387 115 489 117 362 71 97827,6
Kırklareli 369 347 68 025 17 292 19 969 18 995 11 76918,4
Kırşehir 244 519 56 233 13 522 16 416 16 216 10 07923,0
Kocaeli2 079 072 557 533 143 766 166 793 156 526 90 44826,8
Konya2 296 347 633 620 158 611 184 137 180 117 110 75527,6
Kütahya 580 701 117 182 27 445 33 826 34 510 21 40120,2
Malatya 812 580 215 978 50 783 61 961 63 984 39 25026,6
Manisa1 468 279 350 131 86 921 102 078 100 128 61 00423,8
Kahramanmaraş1 177 436 373 637 88 756 108 862 110 363 65 65631,7
Mardin 870 374 336 357 93 312 98 902 90 416 53 72738,6
Muğla1 048 185 217 470 52 662 63 544 63 603 37 66120,7
Muş 399 202 155 445 41 271 44 658 43 408 26 10838,9
Nevşehir 310 011 74 792 18 417 21 625 21 411 13 33924,1
Niğde 365 419 98 733 23 748 28 321 28 893 17 77127,0
Ordu 763 190 167 725 39 229 47 747 50 511 30 23822,0
Rize 344 016 73 334 18 588 20 879 20 967 12 90021,3
Sakarya1 080 080 267 529 69 096 78 057 74 907 45 46924,8
Samsun1 368 488 317 780 74 526 91 812 94 159 57 28323,2
Siirt 331 311 129 728 34 728 37 215 35 518 22 26739,2
Sinop 220 799 42 025 10 216 11 962 12 310 7 53719,0
Sivas 634 924 151 298 36 526 42 720 44 222 27 83023,8
Tekirdağ1 142 451 284 975 72 752 84 752 80 269 47 20224,9
Tokat 596 454 134 638 31 218 37 741 40 180 25 49922,6
Trabzon 818 023 186 847 46 099 53 910 54 718 32 12022,8
Tunceli 84 366 14 251 4 527 4 113 3 636 1 97516,9
Şanlıurfa2 170 110 974 864 287 991 290 306 255 594 140 97344,9
Uşak 375 454 81 853 19 554 23 901 23 787 14 61121,8
Van1 128 749 428 650 112 765 126 044 119 630 70 21138,0
Yozgat 418 442 98 617 22 779 27 474 29 374 18 99023,6
Zonguldak 588 510 118 285 25 404 32 874 37 238 22 76920,1
Aksaray 433 055 123 710 31 047 35 478 35 693 21 49228,6
Bayburt 84 241 19 011 4 805 5 463 5 448 3 29522,6
Karaman 260 838 66 023 16 466 19 080 18 817 11 66025,3
Kırıkkale 277 046 60 414 14 143 17 344 17 551 11 37621,8
Batman 634 491 243 619 64 530 70 586 67 676 40 82738,4
Şırnak 557 605 230 828 65 231 65 487 61 466 38 64441,4
Bartın 203 351 38 563 9 055 10 946 11 545 7 01719,0
Ardahan 92 481 22 318 5 443 6 228 6 341 4 30624,1
Iğdır 203 594 67 680 17 364 20 354 19 115 10 84733,2
Yalova 296 333 68 953 16 884 20 601 19 753 11 71523,3
Karabük 252 058 47 553 11 554 13 227 13 844 8 92818,9
Kilis 147 919 48 947 13 350 14 622 12 909 8 06633,1
Osmaniye 559 405 171 036 40 256 49 494 50 760 30 52630,6
Düzce 405 131 97 820 24 730 28 439 27 547 17 10424,1
0
be_en
Beğen
0
alk_
Alkış
0
mutlu
Mutlu
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
_zg_n
Üzgün

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir