Elif İsmin

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ezel-ü ezelde mâ-lem-yezel”de
Elif ismin cim cemâle bağlamış
Halketdi cihânı zâtı bilinsin
Hayy ismini “küntü kenzen” bağlamış

“Kün” deyince on dört tabaka oldu
Altı günde dünyâ zinneti buldu
Ay ”gün”den ayrıldı nûrunu aldı
On sekiz bin ismin Hû”ya bağlamış

Misli yok lâ- şerîk Allah-üs Samed
Nûn”a Kef”e sebep kıldı bir ehad
Halkolduk da nûru gördük el-meded
Dört bin ismin bir zübâna bağlamış

Kur”ân”ın hattında nûrun isbâtı
Beş binbir ismine sır beyyinâtı
On sekiz bin mülke var işârâtı
“Kün”emrini kudretine bağlamış

Dâbbe dârât cemâl celâlden okur
Cümlesi rızâ-yı Hakk”ı çağırur
Feth olur Fettâh”ın bâbı açılur
Rahîm ismin Rezzâk”ına bağlamış

Hüccetdür “Vedduhâ” hikmet dersine
Hikmeti okuyan sağ giren sîne
Girer sîne muhtâc olmaz Yâsîn”e
Kullarını Muhammed”e bağlamış

“Nûn velkalemi”nden işâret verdi
Nübüvvet mührünü kitfeyne vurdu
“Yu”tiyke rabbüke feterdâ” dedi
Şefâati kelâmına bağlamış

Muhammed şehridür şimdi burada
Nûr imâd dikilür yârın Uhrâ”da
Ağlar Baba rızâ arar dünyâda
Cennetleri rızâsına bağlamış

Aglar Baba – Küçük İrşadi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir