Naat

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aşağıdaki şiirini Peygamberimiz (s.a.v.) için yazmıştır.

Yoktan bu âleme geldi nişâne
Çâreler kılandır derde düşene
Ağladım yetiştim ol âli şâne
Derdime bir devâ amân sevdiğim

Enbiyâ evliyâ feyzinden alır
Cem’ olur halâik dermâna gelir
Bu cihân nûrundan münevver olur
Şefaât kılmaktır şânın sevdiğim

Ağla âşık ağla dermânın ara
Sen nasıl bülbülsün gonca gülzâre
Var mı armağanın münâsip yâre
Bağı cennet gonca gülün sevdiğim

Sana meftûn olan âşık mı yatar
Ötünce bülbüller derde dert katar
Lokman’sın âleme dermânın yeter
Aydındır hiç solmaz gülün sevdiğim

Bağ-ı gülşeninde bülbüller öter
Vasfı mümkün değil gel âşık yeter
Cevâhir yükünü çeker mi kantar
Lâ-mekân şehrinde malın sevdiğim

Ânı seven âşık her zemân ağlar
Akar göz yaşları ırmağı çağlar
Ol Şâh’ın dermânı dertleri sağlar
Cân içinde bize Cânân sevdiğim

Seher erdi misk ü amber saçılır
Terinden yanakta güller açılır
Havz u kevserinden bâde içilir
Umarım lütfünden dermân sevdiğim

Mirâcına kabûl buyurdu Mevlâ

Süleyman Ruhi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir