1. Haberler
  2. Manşet
  3. Yıllık İzinler Artık Resmen Bölünebilecek

Yıllık İzinler Artık Resmen Bölünebilecek

Yıllık İzinler Artık Resmen Bölünebilecek
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Güvenlik İş Sen Bayburt Şube Başkanı Ali Sayıner yaptığı yazılı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi dedi.

Güvenlik İş Sen Bayburt Şube Başkanı Ali Sayıner sendika merkez binasında yıllık izinler hakkında yapılan değişikliği hakkında kamuoyunu yaptığı yazılı açıklamayla bilgilendirdi.

“Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti;

Buna göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir” olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere “en çok üçe bölünebilen” yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine imkan tanındı.

Bu arada, aynı maddeye eklenen fıkra ile yapılan düzenlemede ise alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak.

Ayrıca yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen fıkra ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanacak.

Buna göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir” olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere “en çok üçe bölünebilen” yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine imkan tanındı.

Bu arada, aynı maddeye eklenen fıkra ile yapılan düzenlemede ise alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak.

Ayrıca yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen fıkra ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanacak.

2. YILLIK İZİN KULLANIMINDA EN SON NE DEĞİŞTİ?

26 Nisan 2016 tarihinde yapılan değişiklikle, yıllık izin süresinin bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere, kalan kısmı tarafların anlaşması halinde, istenildiği şekilde bölümler halinde kullanılabilecek. Daha önceden bu kısım en çok üçe bölünebiliyordu.

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

MADDE 56 – Yıllık Ücretli İzin Uygulaması MADDE 56 – Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

2.1.Değişiklik Ne Anlama Geliyor? Eski düzenlemeye göre yıllık izin hakkı en fazla 3 parçada kullanabilmekteydi. Bu parçanın biri en az 10 gün olmalı ve kalanı da 2 defada kullanılabilmekteydi. Yeni düzenlemede de iznin bir parçası yine en az 10 gün olacak ancak kalan kısmı istenildiği kadar bölünebilecektir. Buna örnek verecek olursak;

Eski Düzenlemeye Örnek Yeni Düzenlemeye Örnek

14 Gün Yıllık İzin Hakkı Olan Bir İşçi 14 Gün Yıllık İzin Hakkı Olan Bir İşçi
14 = 10+2+2 veya 14 = 10+3+1 14 = 10+2+1+1 veya 14 = 10+1+1+1+1

20 Gün Yıllık İzin Hakkı Olan Bir İşçi 20 Gün Yıllık İzin Hakkı Olan Bir İşçi
20 = 10+5+5 veya 20 = 10+7+3 20 = 10+5+3+2 veya 20 = 10+2+2+2+2+2

Görüldüğü üzere işçinin 10 günü aşan izninin istendiği kadar bölebilmesi artık mümkündür. Söz konusu düzenleme taşeron işçileri de kapsadığı için İdarelerce bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

3. TAŞERON İŞÇİNİN YILLIK İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

Taşeron işçilerin yıllık ücretli izin hakları 4857 sayılı Kanunun 53’ncü maddesine göre hesaplanır. Buna göre hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört (14) gün, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi (20) gün, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı (26) gün yıllık ücretli izin verilir. 3.1. Taşeron İşçinin Toplam Hizmet Süresi Taşeron işçinin hizmet süresi, aynı kurumda ilk işe başladığı tarihten itibaren çalıştığı sürelerin toplamıdır. Bu bağlamda sözleşmesinin sona ermesi ve tekrar yenilenmesi, yıllık ücretli izine esas hizmet süresini eksiltmeyecektir. Nitekim 4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde;

3 “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür” denilmektedir. Ayrıca 4857 sayılı Kanunun 54’ncü maddesinde;

0
be_en
Beğen
0
alk_
Alkış
0
mutlu
Mutlu
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
_zg_n
Üzgün

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir