Erzurum Gazali

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Nev-civânı nâz-perver bir mekândır Erzurûm
Dîde-i uşşâka kuhl-i Isfahandır Erzurûm

Şive-peymâ hûblar destin güzer peymânesi
Bir mücessem şehr-i işret âşiyândır Erzûrum

Anda çok servi Revânlı Ardahanlı hûblar
Kandehâr güftâr ile sükker-feşândır Erzurûm

Nâzenin Şirâz’dır ammâ ki şîri azdır
Tıfl-ı aşka dâyesi az müşfikândır Erzurûm

Bây eder yoksulları sermâye-i sermâ ile
Berf ü bârânı belâ-yı âsümândır Erzurûm

Lîk yoktur ehl-i dîl gelse severler beldedir.
Ba’zı ehl-i şevka dâr-ı imtihândır Erzurûm

Anda bir zât var ederse fahr anınla eylesin
Ol şerefle Zihnîyâ dâr-ı imtihândır Erzurûm

Bayburtlu Zihni

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir