Bayburtlu Zihni Şiirleri

Bayburtlu Zihni Şiirleri, Bayburtlu Zihni'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Öz otağı terk eylemiş Özge maral olmuş gelir Şems u kamer bilesince Hurşid cemâl olmuş...

Devamı
Şiirler

Âşinâ-yı hakâyık u mecâzdır Bayburd Neşr ü tahsîlde Mısr u Hicâz'dır Bayburd Sümbülü yok gülü...

Devamı
Şiirler

Nev-civânı nâz-perver bir mekândır Erzurûm Dîde-i uşşâka kuhl-i Isfahandır Erzurûm Şive-peymâ hûblar destin güzer peymânesi...

Devamı
Şiirler

Ey sabâ cânâne dedin mi dedim dedim dedi Düşdüğüm efgâne dedin mi dedim dedim dedi...

Devamı
Şiirler

Mevlâ'yı seversen dergâh-ı yâre Arz et ahvâlimi bir beyân nâme Gizli sırlarım var şâh-ı dil-dâre...

Devamı
Şiirler

Âdem'e bir ma'nide gül-zâr-ı cennettir vatan Âbı kevser haki kimya-yı sa'adettir vatan Sattı kasrı zer-nitâka...

Devamı
Şiirler

Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı Câmlar şikest olmuş meyler dökülmüş...

Devamı