Vatan Gazeli

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Âdem’e bir ma’nide gül-zâr-ı cennettir vatan
Âbı kevser haki kimya-yı sa’adettir vatan

Sattı kasrı zer-nitâka bu mar vîrâneyi
Bildiler halvet-serâ-yı şâh-ı ülfettir vatan

Her deminde tâzeler bezm-i elest peymânesin
Neş’e-bahş-i âlem-i ahd-ı muhabbettir vatan

Kars-ı Cem’dir pisteri hâr olsa bâlîn-i hacer
Başka hâb u başka râhat başka hâlettir vatan

Zihnî olsan mâlik-i Mısr-ı hazâin sûd yok
Mülk-i lâ-yefna bir kenz-i kanâ’attır vatan

Bayburtlu Zihni

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir