Bayburtlu Hicrani Şiirleri

Bayburtlu Hicrani Şiirleri, Bayburtlu Hicrani'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Hicaz ellerinden gelen hacılar Münevver yurduna konabildiz mi ? Pervaneler düşüp nâra yanan da Aşkın...

Devamı
Şiirler

Aşağıdaki şiir Hicrânî'nin "Devriye" türünde bir şiiridir. Mahlûkatı, mevcudâtı kurmadan Ol zaman kudretin nûrunda idim...

Devamı
Şiirler

Hidayet mülkünde bir şeydâ bülbül Ötüşür seherde âh âh diyerek Zülfün perçeminden açılmış bir gül...

Devamı
Şiirler

Al yeşil renk aldı şu karşı dağlar Yine kadem bastı ovaya bülbül Seni irşad etmez...

Devamı
Şiirler

Arzum yok zenginin baklavasında Aslım arpa aşı içenlerdeniz Ne börek, ne çörek, ne tavasında İğne...

Devamı
Şiirler

Aşağıdaki şiir Hicrânî'nin semavî kitap Kur'ân-ı Kerim'e bir methiyesidir. Bu şiir İstanbul'da yayınlanan aylık "Tarla"...

Devamı
Şiirler

Hazret-i Adem gelmezden evvel Arşı seyran etti soyumuz bizim Ölçüldü, biçildi sır tezgâhında Endazeden geçti...

Devamı