İdim (Hicrani)

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aşağıdaki şiir Hicrânî’nin “Devriye” türünde bir şiiridir.

Mahlûkatı, mevcudâtı kurmadan
Ol zaman kudretin nûrunda idim
Ulviyyet bâbında ayırdı Hûda
Ol kandil burcunun yerinde idim

Tecelli eyledi nûr ile envâr
Ol kandil üstüne geldi amber
Onda rûh ayrıldı hep birer birer
Doksan bin çarkının perinde idim

Varlardan var idi Hâlik-ü Hûda
Cümle eşya anda geldi vücûda
Enbiya, evliya içinde bâde
Üç harf , beş noktanın birinde idim

“Men rebbüke” hitap buyurdu Mevlâ
Bu hitap âleme oldu havale
Nûr hattile yazdı anda bir imlâ
Harf-i Bismillâh’ın Be’yinde idim

Hazret-i Nuh ile coşanda tûfân
Semek-i Yunus’ta oldum ben mihmân
Ol râm bahçesinde Halîlurrahman
Girende Nemrud’un nârında idim

Hazret-i İsa’dan aldım bir selâm
Davûd, Cercis ile kaldım vesselâm
Musa Mevlâsile eylerken kelâm
Ol zaman ben Tûr’un dağında idim

Bir Nûn-i ” Nefahtü” ben istikbâli
Tecelli mahzarı buldum ikbali
Hayber kalesine inende Ali
Zülfikâr, Düldül’ün sağında idim

Ol zaman verildi seyrile eser
Gezdim kabtan kaba bir zaman er er
Ol beyt-i Kâbe’yi Halîl Peygamber
Yaparken Cevheri bağında idim

Azm-i dünyâ ile nutfe yazıldım
Rûhtan geçtim cismanîye dizildim
Üç ırmaktan beş pınardan süzüldüm
Ananın babanın sülbünde idim

Üç ay cûş eyledim ol kızıl kana
Beş ayda dönmüşem cismile câna
Dokuz ayda azmeyledim cihâna
Hicrân deryâsında derinde idim

Bayburtlu Hicrani

0
be_en
Beğen
0
alk_
Alkış
0
mutlu
Mutlu
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
_zg_n
Üzgün

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir