Sevdigim

Şiirler
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bir güzel sevmişim yoktur misâli
Yandırdı derûnu amân sevdiğim
Vasfın kâbil midir suâl-i hâle
Nice bin yıl geçse zaman sevdiğim

Zülfün bir tanesi değer cihânı
Arşı levhi kürsü yedi nirânı
Ebrûların değer hûri gılmanı
Cümlesi yolunda amân sevdiğim

Kaşların hükmeder Süleymân şâha
Gökteki kevkebi şems ile mâha
Bıraktın Yûsuf’u çöldeki câha
Ya’kub’u firâka saldın sevdiğim

Hızır içti lebinden âb-ı hayatı
Onun’çin haşre dek yoktur memâtı
Evliyâ enbiyâ gözlerin dâdı
Cümlesi kapında gümân sevdiğim

Ne servi hûbân güzel bir endâm
Kâbil mi vasfını eyleye bir cân
Sana el amân der cin ile insân
Cümlesi yolunda amân sevdiğim

Şu şair Hilmî’nin aşkı cümbüşü
Yoluna koymuşum cân ile başı
Bir âh çeksem senin aşkın âteşi
Kaplar halkevini dumân sevdiğim

Hilmi Külhani

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir