Bayburtlu Celali Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu Celali Şiirleri, Bayburtlu Celali'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Yok

Şiirler

Âh elinden yandı cesette cânım Bu ne derttir buna bir el katan yok ? Hicrân oku değdi döküldü kanım Zevrâkımız aşk gölüne atan yok ? Geçti geçen günüm ağlı karalı...

Devamı
Şiirler

Celâlî çok sevdiği hanımının ölümü üzerine çok müteessir olmuş ve dillere destân şu mersiyesini söylemiştir: Ev bark etmek için tenli mereği Düzüp koşmak için tepir eleği Şu gavdan yaptığın tecir...

Devamı
Şiirler

Halk şairimiz Celâlî Baba da devriye yazanlar kervanına katılmıştır. Kâf ü Nûn'u kalem defter açmadan Ben Şâh-ı server'in nûrunda idim "Enelhakk" noktası levhe düşmeden On iki perdenin birinde idim Bir...

Devamı
Şiirler

Kınamayın beni Hakk'ı sevenler Rüzgar esmeyince dal ırganır mı? Külli boş değildir aşka düşenler Katre düşmeyince sel ırganır mı? Dil meftûn olmazsa aşk-ı yârine Yanar mı pervane Şem'in nârına Âh...

Devamı
Şiirler

Nedir bu sevdâlar serde ilâhî Ben yanarım ağlayanım el oldu Hicrân döşeğinde müşkül hâlim var Ağlamaktan dîdelerim kan oldu Kavim kardeş yüz çevirdi yanımdan Daha sormaz oldu ad u şânımdan...

Devamı
Şiirler

Celâlî Baba, içinde Allah ve Peygamber aşkı bulunan diğer âşıklar gibi yüce insân, son nebi, İnsânlığın İftihar Tablosu, Âlemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i aşağıdaki hoş mısrâ'lara dizmiştir: Hüsnün pertevinde bir...

Devamı
Şiirler

Suna hangi bağın ayva narısan Bahçeler rümmanı sen sefa geldin Bendeki bülbülün gül ensarısan Gülümün gülşeni sen sefa geldin Revan ehli misen Nevcivanlı mı Karabağlı mısan Dağıstanlı mı Semerkant, Kandehar,...

Devamı

SON HABERLER