Koç Burcu - Yıllık Yorum

Yıllık Burç Yorumları

Yılık Burç Yorumu, Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Yengeç Burcu, Aslan Burcu, Başak Burcu, Terazi Burcu, Akrep Burcu, Yay Burcu, Oğlak Burcu, Kova Burcu, Balık Burcu, Günlük, Haftalık, Yıllık, Aylık ve Yıllık Burç Yorumları.

İnsanoğlu, yüzyıllardır gökyüzüne, yıldızlara, gezegenlere ve takımyıldızlarına merak sarmış, inançları ve tanrılarını gökyüzünde aramıştır. Tarihin tozlu sayfalarına göz attığımızda, astroloji tarihinin Mezopotamya’ya dayandığını söylemek mümkün. Sümerler, Asurlar ve Babillerin inanç gereği inşa ettikleri tapınaklar, tanrı inancına sahip olduklarına işaret ediyor. Sümerlerin çivi yazısını bulmalarıyla birlikte tabletlere resmettikleri astroloji kökenli çizimler ve yazılara dayanarak, ilk astrologlar Sümerli rahipler diyebiliriz.

Burçlar gökyüzündeki takımyıldızlarından oluşuyor.

Güneş, 12 takımyıldızının içinden geçmektedir. Bunlara Zodyak Takımyıldızları denir. Bu takımyıldızlarının Antik Yunan ve Roma mitolojisinde kendine özgü hikayeleri bulunuyor.

Buyrun, burçlar nasıl ortaya çıktı, sorusunun cevabını bu hikayelerle verelim;

Koç Burcu (21 Mart-20 Nisan): Baharın habercisi olarak görülür. Yunan mitolojisinde burcun hikayesi Argo gemisinde İason ile Argonotların Altın Post’u ele geçirmek için sefere çıkmalarına dayanır. Altın postu taşıyan koç, onlara ulaşmadan gökyüzüne çıkar ve Koç takımyıldızında parlamaya devam eder.

Boğa Burcu (21 Nisan-20 Mayıs): Efsaneye göre tanrı Zeus, Prenses Europe’i Girit Adası’na kaçıracaktır. Kaçırmadan önce altın boynuzlu, öfkeli bir boğa bir kılığına girerek göklerde dolaşır. Daha sonra Europe ile boğa, denizde yüzerek kıyıdan uzaklaşır ve gökyüzüne doğru yol alırlar. Artık ikisi de göğü aydınlatmak için bir takımyıldızındadır.

İkizler Burcu (22 Mayıs-21 Haziran): Castor ve Pollux, Sparta kraliçesinin iki oğludur. Oğullarından biri ölümlü (Pollux) diğeri ise ölümsüzdür (Castor). Birbirlerine sımsıkı bağlı olan iki genç kardeşin sevgilerinin ve dostluğunun sonsuza dek sürmesi için Tanrı Jüpiter onları gökyüzüne çıkarmıştır.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz): Herkül’e Miken Kralı tarafından on iki görev verilir. Görevlerden ikincisi canavar olan Hidra’yı öldürmektir. Savaş esnasında Herkül’ün ezeli düşmanı Tanrıça Hera, Herkül’ün ayaklarına yengeç göndererek dengesini yitirtmeye çalışır, ancak başarılı olamaz. Hidra’nın ölümü sırasında göğe yükselmekte olan takımyıldızına yengeç adı verilir.

Aslan Burcu (22 Temmuz-23 Ağustos): Roma mitolojisine göre Lion, Ay’dan gelir. Herkül’ün on iki görevinden ilki Lion’u öldürmektir. Lion, Herkül tarafından öldürülür ve gökyüzüne gönderilir.

Başak Burcu (24 Ağustuos-23 Eylül): Eski bir efsaneye göre, zerafeti temsil eden Erigone, babası İcarus’un ölümüne dayanamaz ve canına kıyar. Tanrılar, baba İcarus, sevgili kızı Eigone Virgo ve onun köpeğini gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius olarak göklere yükseltir.

Terazi Burcu (24 Eylül-23 Ekim): Romalılar bu tarihte gece ile gündüzün eşit duruma geldiğinden dolayı teraziyi denge ve eşitlik anlamıyla kabul ettiler. MÖ 43’de Terazi burcunda görülen kuyruklu yıldız, Roma’da Yüce Sezar’ın öldürüşünün habercisi olarak da bilinir. Burçlar arasında canlı bir varlığı temsil etmeyen tek burç, Terazidir.

Akrep Burcu (24 Ekim-22 Kasım): Mitolojide bu burç ismini, avcı Orion’u öldüren akrepten alır. Bu sebeple de Akrep gökyüzüne yükselirken Orion takımyıldızı ufkun altına iner. İkisi gökyüzünde bir arada bulunmazlar.

Yay Burcu (23 Kasım-22 Aralık): Yay takımyıldızı diğer takımyıldızlarına göre çok daha kolay gözlemlenebilir. Yay burcunu bilmiyor olsak bile ‘İnsan Başlı At’ sembolünü hepimiz biliyoruzdur. Yunan mitolojisinde Tanrı Pan’ın oğlu olan ve okçuluğu icat eden Crosus olarak geçer. Yarı insan yarı at şeklindeki mitolojik varlığın elindeki ok ve yay, akrebin kalbine doğrultulmuş olarak tabir edilir.

Oğlak Burcu (23 Aralık-20 Ocak): Tarihi Babillere dayanan en eski takımyıldızlarından biridir. Bu sebeple oldukça zengindir. En bilinen mit, Pan ve Typhon’dur. Efsaneye göre Hermes’in oğlu Pan, oğlakların boynuz ve toynaklarıyla müzik yapan, çobanların ve su perilerinin tanrısıydı. Akla gelebilecek tüm vahşi yerler onun eviydi. Pan, kılık değiştirip suya atlayarak canavar Typhon’u öldürmek için beklemeye başladı. Fakat, Typhon geldiğinde kaçmaya çalıştı ve bu sırada vücudunun yarısı su altında kaldığından, yarı balık yarı boğa şeklini aldı. Bu hikaye bir bakıma oğlak burcunun zorluk ve başarı dengesini anlatmaya çalışır.

Kova Burcu (21 Ocak-19 Şubat): En eski burçlardan biridir ve su takımyıldızlarının arasında kalır. Yunan mitolojisinde kova burcunun yöneticisi Uranüs, dünyayı yaratan bilinç olarak görülür. Mite göre Zeus, tanrılara içecek sunmak üzere genç bir çoban olan Ganymed’i Olympus dağına kaçırır. Çoban Ganymed burada tanrılara şarap dağıtmakla görevlidir.

Balık Burcu (20 Şubat-20 Mart): Burcun sembolündeki balıklar, Babillerden itibaren kuyrukları birbirine bağlı iki balık olarak gösterilir. Burcun zarifliği, hassaslığı ve duygusallığı Roma mitinde Aşk Tanrısı olarak geçen Venüs ve Cupid, Yunan mitinde Afrodit ve Eros’tur. Rivayete göre Venüs ve Cupid, kendilerine ateş atan bir canavar tarafından kovalanıyordu. Canavarın denize giremeyeceklerini düşündükleri için kendilerini balığa döndürdüler. Atlamadan önce de bir iple birbirlerine sımsıkı bağlandılar.

Düşünceye göre; doğum tarihine denk gelen burç karakterimizi, doğduğumuz saat ve gezegenlerin konumu sosyal hayattaki davranışlarımızı belirler.