Bayburtlu Hicrani Şiirleri

Bayburtlu Hicrani Şiirleri, Bayburtlu Hicrani'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

İdim (Hicrani)

Aşağıdaki şiir Hicrânî'nin "Devriye" türünde bir şiiridir. Mahlûkatı, mevcudâtı kurmadan Ol zaman kudretin nûrunda idim Ulviyyet bâbında ayırdı Hûda Ol...

Arzum Yok

Arzum yok zenginin baklavasında Aslım arpa aşı içenlerdeniz Ne börek, ne çörek, ne tavasında İğne iplik ile uçanlardanız Ne servet,...

Methiye

Aşağıdaki şiir Hicrânî'nin semavî kitap Kur'ân-ı Kerim'e bir methiyesidir. Bu şiir İstanbul'da yayınlanan aylık "Tarla" isimli derginin "Halk şiiri yarışması"na...