Bayburtlu İrşadi Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu İrşadi Şiirleri, Bayburtlu İrşadi'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

İrşadî Baba kendine gurur gelmemesi için devâmlı dizlerine deri bürünerek gezermiş. Bir gün Karadeniz ulemâsı Trabzon'dan gelerek İrşâdî Baba'yı görmek isterler. Hânesine teşrîf buyurdukları zaman, Baba'nın tarlada ekin biçtiklerini öğrenirler....

Devamı
Şiirler

Âbdal arayup gezerim Âriflerin câsûsiyem Sûretime bakma benim Sîretimin nâmûsiyem. Müftülerin fetvâsıyam Âşıkların elmasıyam Şâh-ı merdân kalesiyem Hiçbir gülle eğmez beni Mey doldurup kanarım Teşneye bâde sunarım Türlü çiçeğe konarım...

Devamı
Şiirler

İrşâdî Baba'nın üç oğlu vardır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ında her üçü de silah altına alınmıştır. Çiftçilikle uğraşan İrşâdî Baba yalnız kalmıştır. Bu nedenle mahsûl zamanı Erzincân'a giderek çok sevdiği küçük oğlu...

Devamı
Şiirler

Dahi ak üstüne vurmam karayı Yeşil yedi elvan hâl vardır bizde Değme müşteriye açmam dükkanı Lâ-hûr-i yeşilden şal vardır bizde Yelkensiz gemiyi engine saldım Kırıldı kanadım bî-mecâl kaldım Türlü çiçeklerin...

Devamı
Şiirler

Dilde zikreyleyen kul neyler Lokman'ı Her bir derde dermândır Bismillâh... Bin bir mânâ versen aslâ tükenmez Çağlayup deryâ-yı ummandır Bismillâh... Hiç gözler doyar mı ânın seyrinden Hıfz eder Âdemi aduv...

Devamı
Şiirler

İrşâdî Baba'nın oğlu Ethem genç yaşta öldüğünde, köyün hocası İrşâdî Baba oğlunun cenâzesini yıkar ve kefenledikten sonra aşağıdaki şiiri söyler. Tâlihime ne küserim Hudâ verdi, Hudâ aldı Geçip takdir yerin...

Devamı
Şiirler

Ziyâret içinde bir hûrî gezer Cemâl ân bakmaya eylerem hazer Sallandıkça dîl-ber bağrımı ezer Cemâlin uruşân kandiller yanar. Gülfidan hûrînin elleri nâzik Yâ hû parmağında bir mühür yüzük Kolunda cevâhir...

Devamı

SON HABERLER