Süleyman Ruhi Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu Süleyman Ruhi Şiirleri, Bayburtlu Süleyman Ruhi'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Kerem kıl ey sabâ yazım bir nâme Gönlüm firâkından bölendi game Yâr elinde içtim bir dolu câme Serimi sevdâya salana götür De ki Mecnûn olmuş Leylâ'sın arar Kesilmiş takati kalmamış...

Devamı
Şiirler

Aşağıdaki şiirini Peygamberimiz (s.a.v.) için yazmıştır. Yoktan bu âleme geldi nişâne Çâreler kılandır derde düşene Ağladım yetiştim ol âli şâne Derdime bir devâ amân sevdiğim Enbiyâ evliyâ feyzinden alır Cem'...

Devamı
Şiirler

Şâir olan beyler elbet gezerler Kalbinden doğanı elbet yazarlar Mektep görmeyenler ârifiz derler Söyliyen çok amma irfân bulunmaz İmlâyı bilmeden kalemin çalma Gezip her çiçeğin şebnemin alma Dalgıcı olmadan sen...

Devamı
Şiirler

Arzu-yu ziyâret vardık ol yâre Râyihâsı geldi dokundu sere Şâd olmaz da ne'der Rûhî bi-çâre Kabûl kıldı sultân dâre yetişti Sultânı ziyâret cânıma minnet Firdevs-i a'lâda makâmı cenent İlticâ eyledim...

Devamı
Şiirler

Bu bir istirhamdır ey âli Süphân Kulunun kalbini görürsün pünhân Emrinde dönüyor âlem-i devrân Âlemi murâda erdiren sensin Bu hâli arzedem Ahmet Muhtâr'a Ednânın derdine kıla bir çâre Beni meftûn...

Devamı
Şiirler

Âlidir dergâhı müzeyyen bağı Gonca güllerinin açılmış çağı Evliyâ makâmı Kırklar otağı O zâtı şerîfi rûhânî derler O zâtın mevkii Erzincân şehri "Ledünni" ilminin kaptân-ı bahri Şeriât tarikât râhının ehli...

Devamı
Şiirler

Bu virân Pulur'un gonca gülüyem Lâ-mekân şehrinin yeşil alıyam Anka bezirgânın ağır malıyam Almaz her müşteri pahalı derler Sun'-i ilâhîdir küdûret kârı Kimisi yeşildir kimisi sarı Türlü çeşit dizmiş hep...

Devamı

SON HABERLER