Süleyman Ruhi Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu Süleyman Ruhi Şiirleri, Bayburtlu Süleyman Ruhi'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Bu bir istirhamdır ey âli Süphân Kulunun kalbini görürsün pünhân Emrinde dönüyor âlem-i devrân Âlemi murâda erdiren sensin Bu hâli arzedem Ahmet Muhtâr'a Ednânın derdine kıla bir çâre Beni meftûn...

Devamı
Şiirler

Âlidir dergâhı müzeyyen bağı Gonca güllerinin açılmış çağı Evliyâ makâmı Kırklar otağı O zâtı şerîfi rûhânî derler O zâtın mevkii Erzincân şehri "Ledünni" ilminin kaptân-ı bahri Şeriât tarikât râhının ehli...

Devamı
Şiirler

Bu virân Pulur'un gonca gülüyem Lâ-mekân şehrinin yeşil alıyam Anka bezirgânın ağır malıyam Almaz her müşteri pahalı derler Sun'-i ilâhîdir küdûret kârı Kimisi yeşildir kimisi sarı Türlü çeşit dizmiş hep...

Devamı

Son Haberler