Süleyman Ruhi Şiirleri

Bayburtlu Süleyman Ruhi Şiirleri, Bayburtlu Süleyman Ruhi'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Salana

Kerem kıl ey sabâ yazım bir nâme Gönlüm firâkından bölendi game Yâr elinde içtim bir dolu câme Serimi sevdâya salana...

Naat

Aşağıdaki şiirini Peygamberimiz (s.a.v.) için yazmıştır. Yoktan bu âleme geldi nişâne Çâreler kılandır derde düşene Ağladım yetiştim ol âli şâne...

Bulunmaz

Şâir olan beyler elbet gezerler Kalbinden doğanı elbet yazarlar Mektep görmeyenler ârifiz derler Söyliyen çok amma irfân bulunmaz İmlâyı bilmeden...

Yetişti

Arzu-yu ziyâret vardık ol yâre Râyihâsı geldi dokundu sere Şâd olmaz da ne'der Rûhî bi-çâre Kabûl kıldı sultân dâre yetişti...

Süleyman Ruhi Seçme Şiirler

Bu bir istirhamdır ey âli Süphân Kulunun kalbini görürsün pünhân Emrinde dönüyor âlem-i devrân Âlemi murâda erdiren sensin Bu hâli...

Alidir Dergahı

Âlidir dergâhı müzeyyen bağı Gonca güllerinin açılmış çağı Evliyâ makâmı Kırklar otağı O zâtı şerîfi rûhânî derler O zâtın mevkii...

Derler

Bu virân Pulur'un gonca gülüyem Lâ-mekân şehrinin yeşil alıyam Anka bezirgânın ağır malıyam Almaz her müşteri pahalı derler Sun'-i ilâhîdir...