Ağlar Baba Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu Ağlar Baba (Küçük İrşadi) Şiirleri, Ağlar Baba'ya Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Sen buyurdun "habl-ül verîd" Tek bulayım Mevlâ''m seni Damar kemiklerim erit Tek bulayım Mevlâ''m seni Gaflet bahrinde çok gezdim Zevrak binup lîmân buldum Keştîyi kapuna sürdüm Tek bulayım Mevlâ''m seni...

Devamı
Şiirler

Ben ezelde var idim Ma''şûk ile yâr idim Hak beni bunda saldı Âlemi göre geldim Yerdeydim göğe ağdım Gökten de yere yağdım Âdem donun donandım Cevlânı süre geldim Şair seyyîd...

Devamı
Şiirler

Bu şiir Ağlar Baba'nın en fazla okuduğu şiiridir. Seyrettim âlemin nokta harfini Mâhlûkattan ednâ ben beni buldum Okudum soldaki rakk-u kitabı Cümleden günahkâr ben beni buldum "Tehte-s-serâ" ilin tekebbür bulur...

Devamı
Şiirler

Ayıl gönül ayıl hâb-ı gafletten Yâr haberi geldi uyan uyuma Hayy câmından nûş et kurtul mihnetden Yâr şebnemi geldi uyan uyuma Allah Hayy''dur hayy ezkârı veş'' sever Gece kalkmayandan feyzini...

Devamı
Şiirler

Ezel-ü ezelde mâ-lem-yezel''de Elif ismin cim cemâle bağlamış Halketdi cihânı zâtı bilinsin Hayy ismini "küntü kenzen" bağlamış "Kün" deyince on dört tabaka oldu Altı günde dünyâ zinneti buldu Ay ''gün''den...

Devamı
Şiirler

Merhaba efendim gonca güllerim Bu vahdethâneye siz safâ geldiz Ezel illâ cevâbından muhabbet Muhabbethâneye siz safâ geldiz İnşallah sa''yiniz fi sebilillâh Görüşüb kavuşduk elhamdülillâh Şehâdet bâbımız âmentü billâh Bu irfânhâneye...

Devamı
Şiirler

Kınamayın bizi Hâdî sevenler Rûh şeydâ olmasa kalb uyanur mi Söyledür "zebân"i dîl zamir şâhi Hallâk'ı ***reden kul kınanur mi ? Küllü boş değildür çarh-ı bina'mız Damlasız ummandur nehr-i cârîmiz...

Devamı

SON HABERLER