Bayburtlu Zihni Şiirleri, Şiir ve Şiirler

Bayburtlu Zihni Şiirleri, Bayburtlu Zihni'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Şiirler

Mevlâ'yı seversen dergâh-ı yâre Arz et ahvâlimi bir beyân nâme Gizli sırlarım var şâh-ı dil-dâre Açılma ağyâre el-amân nâme Hasretin sinemde mihmân ettiğim Her gece gamlarla divân ettiğim Hicr ile...

Devamı
Şiirler

Âdem'e bir ma'nide gül-zâr-ı cennettir vatan Âbı kevser haki kimya-yı sa'adettir vatan Sattı kasrı zer-nitâka bu mar vîrâneyi Bildiler halvet-serâ-yı şâh-ı ülfettir vatan Her deminde tâzeler bezm-i elest peymânesin Neş'e-bahş-i...

Devamı
Şiirler

Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı Câmlar şikest olmuş meyler dökülmüş Sâkiler meclisten kesmiş ayağı Hangi dağda bulsam ben o maralı Hangi yerde görsem çeşmi gazalı...

Devamı

Son Haberler