Şiirler

Nev-civânı nâz-perver bir mekândır Erzurûm Dîde-i uşşâka kuhl-i Isfahandır Erzurûm Şive-peymâ hûblar destin güzer peymânesi Bir mücessem şehr-i işret âşiyândır...

Devamı

Son Haberler

Bayburt Portalı Bayburt Derneği