Bayburtlu Zihni Şiirleri

Bayburtlu Zihni Şiirleri, Bayburtlu Zihni'ye Ait Tüm Şiir ve Şiirlerini Sitemizden Okuyabilirsiniz.

Semai

Öz otağı terk eylemiş Özge maral olmuş gelir Şems u kamer bilesince Hurşid cemâl olmuş gelir Arasalar bu dünyâyı Ne...

Erzurum Gazali

Nev-civânı nâz-perver bir mekândır Erzurûm Dîde-i uşşâka kuhl-i Isfahandır Erzurûm Şive-peymâ hûblar destin güzer peymânesi Bir mücessem şehr-i işret âşiyândır...

Vatan Gazeli

Âdem'e bir ma'nide gül-zâr-ı cennettir vatan Âbı kevser haki kimya-yı sa'adettir vatan Sattı kasrı zer-nitâka bu mar vîrâneyi Bildiler halvet-serâ-yı...